Garancijski pogoji

Pokvarjenemu delu je potrebno priložiti:

Potrjen garancijski list, ki ste ga prejeli ob nakupu!!!

Natančen opis napake, ki omogoča hitro lociranje in odpravo napake, v želji da vam, reklamacijo uredimo čim prej, ter originalna embalaža z vsemi dodatki!!!

Pogoji za uveljavljanje garancije so:

Da izdelek ni mehansko poškodovan ali polit,

Da v izdelek ni posegla oseba brez pooblastila,

Da je kupec ravnal skladno z navodili za uporabo,

Da je kupec uporabljal originalni potrošni material.

Garancije ne priznamo v primeru:

Da je izdelek mehansko poškodovan ali polit,

Da je okvara posledica previsoke električne napetosti,

Da je okvara posledica višje sile,

Da je okvara povzročena med transportom po naši izročitvi,

Da je okvara povzročena z nepravilno uporabo ali malomarnim ravnanjem,

Da je okvara ali nedelovanje posledica posega nepooblaščene osebe,

Da je okvara povzročena zaradi pomanjkanja vzdrževanja,

Da je okvara povzročena po krivdi kupca ali tretje osebe.

Podjetje PHG Trade d.o.o.

Ne odgovarja za morebitne zamude roka 45 dni ali za nepravilnosti pri popravilu.

45 dnevni rok prične teči, ko je artikel sprejet na pooblaščen servis in ne takrat, ko je bil oddan ali dostavljen na sedež podjetja PHG Trade d.o.o.!

Pri predaji izdelka, katerega serviser ni podjetje PHG Trade d.o.o. iz vzroka reklamacije se je potrebno zavedati, da podjetje prevzema vlogo prevzemnega manipulanta in da izdelek ni možno servisirati v poslovalnici podjetja PHG Trade d.o.o., ampak ga je potrebno reklamirati na pooblaščenem servisu.

Podjetje PHG Trade d.o.o. zato ne sprejema odkupninskih paketov oz. ne sprejema paketov poslanih na naše stroške.

Vse izdelke, katere pošljete k nam v garancijo, pošljete na svoje stroške.

V primeru zavrnjene garancije oz. če pošljete v garancijo brezhiben izdelek, se izdelek pošlje nazaj na Vaše stroške!